You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ERTMS arcképcsarnok
ALIADIÈRE Luc
Az UIC korábbi elnöke
Luc Aliadière (1948., Franciaország) fő feladata és missziója az UIC újraszervezése volt annak érdekében, hogy a szervezet megfelelhessen napjaink követelményeinek, és megfelelő válaszokat adhasson a vasúti ágazatban kialakult új kihívásokra.
Gépész- és elektromérnöknek tanult, majd 1973-ban az SNCF-nél helyezkedett el a járműkarbantartás területén. 1986-tól három évet töltött el a Sofrerail-nél, ahonnan az Európai Bizottság Közlekedési Főigazgatóságára került, mint vasúti szakértő. Részt vett a Transz-Európai Hálózat nagysebességű vasúti kapcsolatainak előkészítő munkálataiban. 1990 és 1993 között a Systra európai igazgatója volt, majd visszatért a Francia Vasutakhoz, és 1998-ig a fővonali személyszállítási területen töltötte be a Stratégiai és Fejlesztési igazgatói posztot, ezt követően a párizsi régió igazgatóhelyettese volt. 2000-től környezetvédelmi igazgató, 2002-től 2005-ig pedig az Európai Ügyek igazgatója.
2005. május 13-án az UIC igazgatósága őt jelöli vezérigazgatónak, amit a közgyűlés elé terjesztenek jóváhagyásra. 2005 július 1-étől hivatalosan az UIC vezérigazgatója, felváltva az 1996 óta e posztot betöltő Philippe Roumeguere-t. Megbízatása 2009-ben járt le, április 1-től Jean-Pierre LOUBINOUX váltja fel.


BARROT Jacques
Az Európai Bizottság közlekedési biztosa
Jacques Barrot (1937. február 3., Yssingeaux, Franciaország) francia politikus, jelenleg az Európai Bizottság közlekedési biztosa, és egyike a 25 tagú Barroso bizottság öt alelnökének.
Korábban különböző miniszteri posztokat töltött be Franciaországban, a jobboldali UMP párt tagja. 2000 januárjától áll a Bizottság szolgálatában, a Prodi időszakban a regionális politikáért felelős biztosként tevékenykedett, ezután nevezték ki alelnöknek és lett közlekedési biztos a Barroso vezette bizottságban.


HÜBNER Danuta
Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős uniós biztosa
Danuta Hübner (1948. április 8., Lengyelország) lengyel politikus, jelenleg az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa.
A Varsói Gazdasági Főiskolán végzett közgazdászként, majd ugyanitt megszerezte a phd. fokozatot és mellette tanárként is dolgozott. 1981-87 között a főiskola kutatóintézetének igazgatóhelyettese volt. 1994-től vállal különböző politikai szerepeket, 2003-04 között a lengyel kormányban az európai ügyek minisztereként dolgozott. 2000-től két éven keresztül az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának elnöke. 2004. május 1. óta az Európai Bizottság tagja.


ISHIDA Yoshio
Az UIC elnöke
Yoshio Ishida 1943-ban született, 1967-ben lépett be a Japán Vasutakhoz. A vállalat 1987-es átalakulása óta a Kelet-japáni Vasúttársaságban dolgozik (EJRC), ahol – elsősorban a gördülőállományhoz kapcsolódó területeken – folyamatosan előre haladva a ranglétrán, 2004-től alelnökként tevékenykedik.
2009. április 1-ei UIC elnökké való kinevezése előtt már évek óta az UIC-ben is kiemelt feladatokat látott el.


KAZATSAY Zoltán
Az Európai Bizottság Közlekedési és Energetikai Főigazgatóságának főigazgató-helyettese
Kazatsay Zoltán (Magyarország) az Európai Bizottság Közlekedési és Energetikai Főigazgatóságának (DG-TREN) főigazgató-helyettese.
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát, majd az UVATERV-nél dolgozott 11 évig. 1989-től a Közlekedési minisztériumban tölt be vezető posztokat, 7 évig államtitkár-helyettes.
2004. december 16-tól a DG-TREN főigazgató-helyettese. Irányítása alá tartozik az E, F és G igazgatóság, azaz a Szárazföldi és a Légi közlekedés, valamint a Logisztika, innováció és vizi közlekedés Igazgatósága.


KONRAD Klaus
Az ERIG elnöke
Klaus Konrad 1999-től az ERIG (European Railway Radio Implementation Group) elnöke.
1994-től aktívan részt vett a MORANE és EIRENE projektekben, úttörő szerepe volt az EIRENE specifikációk kidolgozásában, és a korai tesztelésekben. A MORANE projektet követően az UIC ERTMS-GSM-R munkacsoportjának vezetője lett. Ezzel párhuzamosan napjainkban is a Német Vasutaknál a GSM-R országos bevezetésével megbízott projekt-team kulcsfontosságú tagja.


LOCHMAN Libor
ERTMS E korridor team-vezető, a CER tagja
Libor Lochman (Csehország) a CER környezeti és kutatási tanácsadója, illetve az ERA-ügyek (Európai Vasúti Ügynökség) megbízottja. Az "E" jelű ERTMS korridor team-vezetője.
Korábban a Cseh Vasutaknál dolgozott, a Cseh Vasútipari Egyesülés (ACRI) alelnöke, és a VUZ Vasúti Kutató Intézetének igazgatója volt.
2005-ben került a CER-hez. A 2005 júliusában megalakult ERTMS teherszállítási korridorok közül a Drezda-Prága-Pozsony/Bécs-Budapest korridor team vezetője.


LOUBINOUX Jean-Pierre
Az UIC vezérigazgatója
Jean-Pierre Loubinoux 1957-ben született, 1978-ban került a Francia Vasutakhoz (SNCF). Elsősorban teherszállítási területeken dolgozott, a ranglétrán előrehaladva 2001-től az SNCF elnöke.
2009 tavaszán váltja az UIC vezérigazgatói székében Luc Aliadiere-t.
LUDEWIG Johannes
A CER vezérigazgatója
Johannes Ludewig (Németország) a CER (Európai Vasúttársaságok és Infrastruktúra Üzemeltetők Közössége) immáron 3 évre, 2010-ig újraválasztott vezérigazgatója.
Korábban a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) kancelláriáján, illetve a gazdasági minisztériumban dolgozott. 1997-99 között a Német Vasutak (DB) igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója volt. 2000-től saját tanácsadó cégét (Ludewig Consulting) vezeti, majd 2002-től a CER (Európai Vasúttársaságok és Infrastruktúra Üzemeltetők Közössége) vezetője.
Németül, angolul és franciául beszél.


MOSÓCZI László
A MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese
Mosóczi László (Budapest, Magyarország) a MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese.
1984-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki karán. 1990-ben doktorált, majd 1992-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán mérnök üzemgazdász diplomát, 2001-ben a Műegyetemen MBA diplomát szerzett. 1987-ben került a Magyar Államvasutak Igazgatóságához, ahol később Számítóközpont vezető lett. 1992-től dolgozik a Vezérigazgatóságon. 2003-tól Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési (TEB) osztályvezető. 2004. július 7-től három éves megbizatással nevezték ki Pályavasúti üzletágvezetőnek. A MÁV Zrt. menedzsmentjének átalakítását követően 2006. december 11-i hatállyal üzletági általános vezérigazgató-helyettessé nevezik ki. 2007. július 1-től az önállóvá vált vasúti személyszállító vállalat elnök-vezérigazgatójává nevezik ki. 2008 februárjától visszatér eredeti pozíciójába a MÁV Zrt-hez. 2003-tól a Magyar Köztársaság képviselője az EU Közlekedési és Energiagazdálkodási Főigazgatóságának (DG-TREN) ERTMS munkacsoportjában. Németül, angolul és oroszul beszél.


RUETE Matthias
Az Európai Bizottság Közlekedési és Energetikai Főigazgatóságának főigazgatója
Matthias Ruete (Németország), a DG-TREN jelenlegi főigazgatója a jogi diploma megszerzését követően további kutatásokat és tanulmányokat folytatott a jogi területen. 1979-től dolgozik az "európai ügyekért". Tevékenykedett a Szociális ügyek, a Belső piac és az Ipari Főigazgatóságokon, valamint a Kutatási, innovációs és oktatási biztosi kabinetben. 1998-ban került először a Közlekedési és Eneretikai Főigazgatóságra (DG-TREN), akkor mint igazgató, majd 3 évi munka után a bővítéssel kapcsolatos feladatokkal foglalkozott. 2005-től a Vállalkozási és ipari Főigazgatóságon kapott igazgatói megbízatást. 2006-tól a DG-TREN főigazgatója.


TRÜMPI Arnold
ETCS vezető szakértő, Svájci Vasutak (SBB),
Arnold Trümpi (1965., Svájc) irányít valamennyi ERTMS-szel kapcsolatos munkát a Svájci Szövetségi Vasutaknál.
MBA diplomát szerzett, s korábban több évnyi járműipari és tanácsadói tapasztalatot szerzett, mielőtt 2001-ben a Svájci Szövetségi Vasutakhoz került. Itt aktív résztvevője volt az ETCS üzleti részleg kialakításának, amelynek legfőbb feladata a svájci ETCS migrációs stratégia kidolgozása. Jelenleg is e részleg vezetője, és az ETCS egyik meghatározó egyénisége.


VERSLYPE Marcel
Az ERA vezérigazgatója
Marcel_Verslype.jpg
Marcel Verslype (1954, Belgium) 2005 januárjától az Európai Vasúti Ügynökség vezérigazgatója.
1976-ban kezdett dolgozni a Belga Vasutaknál (SNCB), 1987-ben nevezték ki a személyszállítási értékesítési részleg vezetőjének, és részt vett a belgiumi TGV-fejlesztések irányításában is. 1989-ben került a Bizottságba, a közlekedési biztos kabinetjébe. 1992-től újra Belgiumban dolgozott a hírközlésért és közszolgáltató vállalatokért felelős miniszter kabinetjében, 1995-ben pedig az SNCB-hez is visszatért, s áruszállítási főigazgató lett. 1998-tól 2002-ig az SNCB alelnöke, míg 2005-ig az SNCB nemzetközi főosztályának vezetője.


VINCK Karel
Az Európai Bizottság ERTMS koordinátora
Karel Vinck (1939, Belgium) az Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) európai koordinátora.
Több, mint 30 évnyi iparvállalati tapasztalata van, állt a kémiai Umicore csoport, az Eternit és Bekaert válallatok élén, dolgozott a Suez-Tractebel-nél, jelenleg a Cumerio elnöke.
Vezetői szerepet töltött be a a belgiumi Leuven egyetemen, illetve a Brüsszeli Filharmónikus Társaságban. Jelenleg a VEV, a Flamand Munkaadói Társaság tiszteletbeli, és a flamand Tudományos Tanács elnöke.
Vezette az SNCB-t 2002 és 2005 között, az UIC-t 2003 és 2004 között, illetve a CER-t. A Bizottságban a horizontális projektek közül az ERTMS koordinátora.

Lap teteje