You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

4e-lapok nyereményjáték

Nyereményjáték - kérdőív


Nyereményjátékunk véget ért! Köszönjük a visszaküldött kérdőíveket. A sorsolás az alábbi két szerencsés játékosunknak kedvezett:

Farkas László
Varjú Tibor

Gratulálunk a nyerteseknek, akik a nemrég megjelent ETCS könyv egy-egy példányát nyerték!


A nyereményjáték során kitöltött kérdőívek alapján az alábbi - nem reprezentatív - statisztikai összesítés ad képet a 4e-lapokról és a látogatókról:
A kérdőívet kitöltők 56 %-a férfi, 44%-a nő. A korösszetétel az alábbi ábrán látható:

A résztvevők többsége, mintegy 55 %-a munkáján keresztül is kapcsolatban áll az ERTMS valamely alrendszerével. Ezen felül további 17 % érdeklődésének adott hangot. Örömünkre szolgál, hogy "mesziről jött" látogatókat is üdvözölhetünk a 4e-lapokon, hiszen a játékosok több mint 10 %-a még nem ismerte az ERTMS rendszert a nyereményjátékra való jelentkezéskor.

A résztvevők véleménye a 4e-lapokról általánosságban jónak mondható. A legrosszabb "érdemjegyeket" a design és a kezelhetőség kategóriájában kapták a lapok, jóllehet az átlag mindkét esetben 4.5 körül mozog. A honlap fejlesztése kapcsán minden kritikát továbbra is szívesen fogadunk a Vendégkönyvben, vagy az admin@etcs.hu e-mail címen.


A játék szabályzata
A honlap tulajdonosa (továbbiakban: Szervező) által szervezett játékon (továbbiakban: Játék) kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
- minden, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy,
- ha a Játék időtartama alatt a kérdőív elküldésével (továbbiakban: Regisztráció) elfogadja a Játékban való részvétel szabályait.

További tudnivalók.
 • A Játék időtartama: 2007. január 12. - 2007. január 31.
 • A Játékban való részvétel Regisztrációhoz kötött. A Regisztráció során a Játékosnak meg kell látogatnia a játék oldalát, és ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot, amelyben az azonosításhoz szükséges személyes és statisztikai célokat szolgáló egyéb adatokat kell megadni. A Játékos felelőssége, hogy adatait pontosan adja meg, mivel csak így biztosítható a nyeremények nyertesekhez juttatása, illetve a nyertesek azonosíthatósága.
 • Csak teljesen kitöltött kérdőívek vesznek részt a Játékban. Bármelyik regisztrációs űrlap, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítandó. Ha a jelentkezési lap kitöltésekor kihagy a Játékos egy kért információt, a rendszer figyelmezteti. Az a regisztrációs lap, amely nem tartalmaz minden szükséges adatot, érvénytelen.
 • A kérdésekre adott válaszok nem befolyásolják a nyerési esélyeket.
 • Egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel Regisztrálhat. A többszöri Regisztráció a Játékból való kizárással jár.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék szabályait előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
 • A nyeremények kisorsolására 2007. február 1-én kerül sor.
 • A Szervező a Játék nyertesét az elbírálást követően a megadott e-mail-címen értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.
 • A Játék üzemeltetője a nem létező e-mail címmel regisztráló Játékosok regisztrációját 2 heti várakozás után automatikusan és végérvényesen törli, az ahhoz kapcsolódó egyéb adatokkal együtt. A Játékos nem jogosult fellebbezni e döntés ellen. Nem létező e-mail címnek számít minden olyan cím, amelyről valamely levél (sikeres regisztráció értesítés, hírlevél, stb.) visszapattan, érvénytelen címzéssel. Az érvénytelenség vonatkozik arra, ha a megadott címhez tartozó postafiók nem létezik, vagy a postafiókot egyetlen levelező szerver sem tudja fogadni (nincs ilyen levelezőszerver). Nem vonatkozik viszont a ‘címzett postaládája megtelt’ időszaki problémára.
 • Azáltal, hogy a Játékos a kérdőívet elküldte, elfogadja a jelen Játékszabályt, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos a kérdőív elküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a beérkezett kérdőívekről összesítés készül; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen adatok későbbi - a Szervező által történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 • A nyertesek nevét a Szervező a sorsolást követően a 4e-lapokon bemutatja.
 • Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.
 • A Regisztráció hiányosságáért / hibájáért (pl. e-mail cím elírás) sem a Szervező, sem az Adatfeldolgozó, sem a Technikai lebonyolító semmiféle felelősséget nem vállal.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és adatai kezelését a 4e-lapok tulajdonosa végzi. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további 4e-lapok hírlevéllel megkeressék, a http://www.etcs.hu/index.php?id=hirleirat oldalon törölheti regisztrációját.
 • A Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal.